اسامی سربازان فراری ارتش - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
پروژه کسر خدمت نیروی انتظامی - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
خرید سربازی برای دانشجویان - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
شرایط بخشش اضافه خدمت غیبت - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
شرایط خرید سربازی با 6 سال غیبت - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
نحوه استعلام کسری خدمت 97 - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
امکان استفاده همزمان برادرها از کسری خدمت سربازی - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
نصف شدن خدمت سربازی برای فرزندان ایثارگران - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
پروژه کسر خدمت رشته نفت - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
پروژه کسر خدمت سربازی بنیاد نخبگان - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
احتساب مدت زمان سربازی به سوابق بیمه افراد با 2 سال سابقه - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مزایای کارت ایثارگری - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مهلت یکساله به مشمولان پس از فراغت تحصیل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مهلت یکساله به مشمولان پس از فراغت تحصیل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
جزییات توقف طرح جریمه ریالی سربازی از سال آینده - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
راهنمای دریافت امریه سربازی 97 - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مشاوره آنلاین امریه سربازی - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز جهت کارت ایثارگری - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
کلک های معافیت پزشکی - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
روش های باور نکردنی معافیت از سربازی - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
تردد مشمولان خارج از کشور سال 97 - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
کلک های معافیت پزشکی سربازی - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
کلک های معافیت پزشکی - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
روش های باور نکردنی معافیت از سربازی 97 98 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
روش های باور نکردنی معافیت از سربازی 97 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
روش های باور نکردنی معافیت از سربازی - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
شرایط تردد مشمولان خارج از کشور سال 97 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
نحوه تردد مشمولان خارج از کشور سال 97 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
تردد مشمولان خارج از کشور 97 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷
تردد مشمولان خارج از کشور سال 97 - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷